Тим од градежни инженери, изведувачи и работници.

ЗА НАС

Повеќе од една деценија постоење и нашето богато индивидуално искуство ја направи Фани-ком да биде компанија на која клиентите и веруваат за своите градежни проекти. Работиме на големи сложени проекти, како и на помали, но посветеноста и квалитетот ни е секогаш ист.

Почитување на договорени рокови

Дел од нашите вредности е почитување на договорен рок. Горди сме, затоа што можеме да се пофалиме дека секогаш ги почитуваме роковите.

Работиме по конкурентни цени

Работиме во рамките на вашиот буџет за да се осигураме дека ќе го добиете она што го сакате со користење на ефективни стратегии.

Богато портфолио

Нашето богатп портфолио вклучува проекти поврзани со изградба на индвидуални куќи, станбени објекти и деловни простори. Добивате шанса да работите со тим кој го познава комерцијалниот градежен бизнис внатре и надвор за уникатно искуство.

Работиме заедно со вас

Како врвна градежна компанија, ќе работиме со вас на вашиот проект, голем или мал. Заедно ќе ги прилагодиме вашите планови за нова градба или реновирање , инкорпорирајќи ги вашите посакувани дизајни и спецификации.
НЕКОЛКУ ФАКТИ

Одлични искуства
завршени големи проекти

Остануваме доследни на истите принципи на кои е основана нашата компанија: обезбедување супериорна услуга за нашите клиенти, ставање на безбедноста на прво место, создавање можности за нашите луѓе, испорачување исклучителна работа.

safety-at-work
ТИМ

ПРОФЕСИОНАЛНА ТИМСКА РАБОТА

Тим од градежни инженери, изведувачи и работници.  ние дизајнираме, градиме, финансираме, работиме и управуваме со проекти и програми кои ги отклучуваат можностите.

safety-at-work
ТЕХНОЛОГИЈА

МОДРЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И МАШИНИ

Градежништвото е процес на изградба на зграда или инфраструктура. Користиме најнова технологија на проектирање на сите фази и најсовремени мажини за изведба.

Ние сме ФАНИ КОМ

Ви помагаме со било каков ваш проект. Јавете ни се и побарајте понуда.

УСЛУГИ

home-silhouette

ПРОЕКТИРАЊЕ НА СИТЕ ФАЗИ

Секое проектирање има свои фази, од развивање на основната идеја според барањата на инвеститорот, до главен проект според кој објектот ќе се изведува а треба да ги содржи сите фази: архитектура, конструкции (статика), хидротехника (водовод и канализација), електрика, машинство и сите потребни елаборати. Фани-ком го проектира Вашиот објект со сите фази, според Ваши барања, сѐ додека да добиете одобрение за градба.

engineering

НАДЗОР ВО ТЕК НА ГРАДБА

Услуги за вршење на стручен надзор во тек на градба на објекти. Основна задача на надзорен орган е да ја контролира работата на теренот, да гарантира за изработката во согласност со проектната документација и одобрението за градење и да врши контрола на вградените материјали и количини.

construction

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ

Изведба на објекти од високоградба (станбени згради, куќи, огради и поторни ѕидови) во сите фази на ископ, армирање и бетонирање на темелни плочи, бетонирање, малтерисување, ѕидарски работи, молерофарбарски услуги....и сите останати градежни работи.

construction (1)

РЕНОВИРАЊЕ

Вршиме комплетно реновирање и уредување на станови и куќи. Без разлика дали станува збор за целосно реновирање, што вклучува целосно реновирања на електрика, водовод, повторно малтерисување, или едноставно освежување на постоечкиот простор.

building

1565

завршени проекти

safety-at-work

932

задоволни клиенти

engineer

325

квалификувани вработени

settings

432

машини

ПИШЕТЕ НИ | ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА

    Ние сме ФАНИ КОМ

    Ви помагаме со било каков ваш проект. Јавете ни се и побарајте понуда.